Standard organizacji udzielania teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 1. W przychodni MELCORMED teleporady udzielane są przez połączenie telefoniczne.

  Numery telefonów: +48 91 852 50 02

 2. Numery telefonów: +48 664 30 20 60

 3. Pacjent uzyska teleporadę w godzinach pracy przychodni tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Porady telefoniczne odbywają się w ostatniej godzinie pracy lekarza na danej zmianie, a w wyjątkowych sytuacjach również poza tymi godzinami.
 4. Pacjent w chwili kiedy lekarz nie może odebrać połączenia zostaje poinformowany przez personel rejestracji o najbliższym terminie oddzwonienia lekarza pod numer wskazany przez pacjenta.
 5. Umówiona teleporada z pacjentem jest anulowana po podjęciu przez lekarz trzykrotnej próby połączenia się z pacjentem w odstępach nie krótszych niż 5 min, w celu udzielenia teleporady
 6. W trakcie teleporady pacjent jest informowany przez lekarza o możliwości skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie z nim, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady.
 7. Pacjent w trakcie teleporady może uzyskać:
  • poradę dotycząca zaistniałego problemu medycznego
  • e-receptę
  • e-skierowanie
  • e-zlecenie na wyroby medyczne
  • skierowanie na badania dodatkowe, tj. badania laboratoryjne. Po zakończonej teleporadzie skierowanie w formie papierowej jest do osobistego odbioru w rejestracji przychodni przez Pacjenta lub osobę upoważnioną.

W trakcie teleporady pacjentowi przekazywany jest słownie kod do e-dokumentów, jednocześnie pacjent informowany jest przez lekarza o formie realizacji e-dokumentów.

 1. Pacjent we własnym zakresie zakłada Internetowe Konto Pacjenta IKP. Link do założenia IKP https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
 2. Pacjent również jest informowany o możliwości przekazania zapytania do lekarza w formie e-mail

Informujemy, że osoba rejestrująca zgłoszenie telefoniczne posiada odpowiednie przeszkolenie i potrafi selekcjonować problemy zgłaszane przez pacjentów, umie określić sytuacje pilne, w których potrzebny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem. Przedmiot rozmowy odnotowywany jest w dokumentacji pacjenta.

Zgodnie z DZ.U. Poz. 1395 z dnia 12 sierpnia 2020;

Dodatkowo informacja o udzielanych teleporadach  jest umieszczona na Tablicy Ogłoszeń.