Z uwagi na powtarzające się sytuacje, kiedy w godzinach przyjmowania dzieci zdrowych,
przychodzą Pacjenci z dziećmi chorymi, mając na uwadze dobro wszystkich Pacjentów,
uprasza się, by w przypadku podejrzenia lub zachorowania na chorobę zakaźną,
zgłaszać ten fakt telefonicznie w rejestracji.
Umożliwi to odizolowanie dzieci chorych od zdrowych.
W tym przypadku wszystkie chore dzieci będą kierowanie od razu do gabinetu nr 3.

Prosimy o przestrzeganie powyższego komunikatu.