Całodobowa informacja medyczna Szczecin
Tel.: 91 464 50 45

Rzecznik Praw Pacjenta
Tel.: 800 190 590

Antynarkotykowy Telefon Zaufania
Tel.: 801 199 990

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne
Szczecin, ul. Łaziebna 67
Tel.: 91 488 35 12

Fundacja „DZIECI NICZYJE”
Tel.: 22 616 02 86

Koło Rodziców Dla Dzieci Nadpobudliwych
Tama Olszewska
Tel.: 501 156 895

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Szczecin, ul. Kaszubska 4
wtorek, środa, czwartek 16.00-19.00
Tel.: 91 484 73 42

Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Szczecin, ul. Zygmunta Starego 1
Tel.: 91 486 19 60
Tel.: 91 488 56 02

Kurator Zawodowy przy IX Wydziale Rodzinnym i Nieletnich
Szczecin, ul. Narutowicza 19
Tel.: 91 4480002

Kuratorium Oświaty
Szczecin, ul. Matejki 6b
Tel.: 91 433 76 62

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Szczecin, ul. Ku Słońcu
Tel.: 91 484 88 01

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Szczecin, ul. Sikorskiego 3
Tel.: 91 484 02 11
Tel.: 91 484 02 13

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Szczecin, ul. Jedności Narodowej 42,
Tel.: 91 464 63 33
Tel.: 91 464 63 34

Młodzieżowy Telefon Zaufania
Tel.: 988 (dni powszednie)

Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Tel.: 0 800 120 002 FREE, 22 666 00 60
(inf. Również o możliwościach pomocy w miejscu zamieszkania)

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla osób z problemem narkotykowym
16.00-21.00
Tel.: 801 199 990

Ośrodek Resocjalizacji Narkomanów
Babigoszcz 19
Tel.: 91 418 65 55

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Szczecin, ul. Gryfińska 157
Tel.: 91 460 08 05

Państwowe Pogotowie Opiekuńcze
Szczecin, ul. Łabędzia 4
Tel.: 91 422 22 71
Tel.: 91 423 02 20

Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego do spraw Narkomanii i AIDS
Szczecin, Wały Chrobrego 4
Tel.: 91 430 33 46

Pogotowie Dziecięce przy Policyjnej Izbie Dziecka (przypadki molestowania i wykorzystywania seksualnego)
Tel.: 91 812 30 12

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski
Szczecin, u l. Szymanowskiego 3
Tel.: 91 423 17 92

Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją
Tel.: 801 140 068

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
Szczecin, ul. Romera 2
Tel.: 91 432 71 16

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Szczecin, ul. Staromłyńska 21/26
Tel.: 91 489 35 89

Poradnia dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych
Szczecin, ul. Żołnierska 55
Tel.: 91 487 27 95

Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych (HIV, AIDS)
Szczecin, ul. Broniewskiego 12
Tel.: 91 454 24 50

Punkt Konsultacyjny
Szczecin, ul. Wojska Polskiego 63
Tel.: 91 434 03 67

Rzecznik Praw Dziecka (całodobowo)
Tel.: 22 696 55 50,
Tel.: 22 696 55 50,
Tel.: 22 629 60 79

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 19
Tel.: 91 423 36 09

Stowarzyszenie „SERCE” Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
Szczecin, ul. Łucznicza 64a
Tel.: 91 434 52 47

Stowarzyszenie MONAR, punkt konsultacyjny
Szczecin, ul. Małkowskiego 9
Tel.: 91 433 46 10

Telefon Ogólnopolski do spraw AIDS
Tel.: 958

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Tel.: 91 4847342,
Tel.: 9288

Telefon Zaufania Klubu Abstynenta
Gryfice
Tel.: 91 384 37 32

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Szczecin, ul. Jarowita 2
Tel.: 91 421 42 19

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT Z U”
Szczecin, ul. Szczerbcowa 1
Tel.: 91 488 83 55

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rodziców
Szczecin, ul. 3-go Maja 4/7
Tel.: 91 433 43 91