Wybór lekarza rodzinnego w Centrum Medycznym MELCORMED

Wszystkie osoby, które chcą złożyć deklarację do lekarza, pielęgniarki, położnej POZ w naszej placówce mogą to uczynić wypełniając e-deklaracje lub w formie tradycyjnej – papierowej.

Jak złożyć e-deklarację do lekarza, pielęgniarki i położnej POZ? pobierz instrukcję
Przejdź na stronę internetową, zaloguj się do portalu, po czym kliknij zakładkę „Moje konto” i w polu „Twoja Podstawowa Opieka Podstawowa”  wybierz „Sprawdź e-deklarację” potem „wypełnij e-deklarację”. Następnie proszę odszukaj naszą placówkę po adresie MELCORMED Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 13E; 70-240 Szczecin, wybierz lekarza i kliknij „Podpisz e-deklarację” po czym „Podpisz Profilem Zaufanym” i „Podpisz e-deklarację”. Gotowe, jesteś naszym Pacjentem!
WAŻNE!! Cały proces powtórz dla pielęgniarki i położnej

Tradycyjny sposób

Druk deklaracji można również pobrać z naszej strony i wypełniony dostarczyć do rejestracji POZ.

Wypełnioną deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej pozostaw w rejestracji.

W przypadku kobiet należy dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej,a w przypadku mężczyzn lekarza i pielęgniarki.

Podstawowa opieka zdrowotna

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2018 poz.1295 Deklaracja – lekarz, pielęgniarka, położna – razem
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2018 poz.1295 Deklaracja – tylko lekarz
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2018 poz.1295 Deklaracja – tylko pielęgniarka
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2018 poz.1295 Deklaracja – tylko położna

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Oświadczenie pacjenta Dz.U. 2015 poz. 438
Oświadczenie opiekuna Dz.U. 2015 poz. 438
Poświadczenie prawa do świadczeń na terenie RP Dz.U. 2004 nr 273
poz. 2718

Wymagane dokumenty do złożenia deklaracji to: dowód osobisty
Pacjenci wybierają w deklaracji lekarza, pielęgniarkę, położną oraz przychodnię, która ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w zakresie POZ.
 Dwa razy w ciągu roku można bezpłatnie zmienić deklarację do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Nie liczy się zmiana deklaracji lekarza, pielęgniarki, położnej POZ jeśli pacjent dokonał jej z powodu przeprowadzki lub zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę, położną POZ a także z powodu innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

O fakcie zmiany lekarza POZ nie muszą Państwo powiadamiać lekarza, z którego usług rezygnują!