Wybór lekarza rodzinnego w Centrum Medycznym MELCORMED

Wszystkie osoby, które chcą się zapisać do lekarza rodzinnego w naszej placówce mogą to uczynić wypełniając deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w rejestracji.
Druk deklaracji można również pobrać z naszej strony i wypełniony dostarczyć do rejestracji POZ.

W przypadku kobiet należy dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej,a w przypadku mężczyzn lekarza i pielęgniarki.

Podstawowa opieka zdrowotna

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2018 poz.1295 Deklaracja – lekarz, pielęgniarka, położna – razem
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2018 poz.1295 Deklaracja – tylko lekarz
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2018 poz.1295 Deklaracja – tylko pielęgniarka
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2018 poz.1295 Deklaracja – tylko położna

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Oświadczenie pacjenta Dz.U. 2015 poz. 438
Oświadczenie opiekuna Dz.U. 2015 poz. 438
Poświadczenie prawa do świadczeń na terenie RP Dz.U. 2004 nr 273
poz. 2718

Wymagane dokumenty to:  dowód osobisty
Pacjenci wybierają w deklaracji lekarza, pielęgniarkę, położną oraz przychodnię która ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w zakresie POZ.
 Dwa razy w ciągu roku można bezpłatnie zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Nie liczy się zmiana lekarza/pielęgniarki/położnej POZ, jeśli pacjent dokonał jej z powodu przeprowadzki lub zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/ pielęgniarkę/ położną POZ, a także z powodu innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

O fakcie zmiany lekarza POZ nie muszą Państwo powiadamiać lekarza, z którego usług rezygnują!