Bez skierowania

Skierowanie nie jest wymagane do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych:

– psychiatry
– onkologa
– wenerologa
– dentysty
– ginekologa i położnika

Bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych korzystają:

– osoby chore na gruźlicę
– osoby zakażone wirusem HIV
– inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane
– cywilne niewidome ofiary działań wojennych
– osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
– działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)