Wszystkie dzieci do 18 roku życia, które posiadają zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodusą uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

(Dz. U. Z 2016 r. poz. 1860)

 Rodziców Pacjentów uprasza się o informowanie o tym fakcie podczas zgłaszania wizyty lekarskiej.